Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
FirstLady01

Mantar Nedir

Mantarlar, kök, gövde, yaprak ve klorofile sahip olmayan renksiz, basit yapılı organizmalar. Klorofil ihtiva etmemeleri sebebiyle suyosunların (Alg) dan; çok hücreli (bir kısmı tek hücreli) ve büyük olmaları, üreme ve hayat tarzları ve hücre yapıları bakımından bakterilerden ayrılır. Mantarları inceleyen bilim dalına da “Mikoloji” denir.

Mantar Resimleri

 • 4
  Mantarın yapısı 2 yıl önce

  Mantarın yapısı

Mantar Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 yıl önce

  Mantarların yapısı ve genel özellikleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  MANTARLARIN YAPISI ve genel özellikleri Prof. Dr. Nuri KİRAZTıbbi Mikrobiyoloji UzmanıTıbbi Mikoloji Uzmanı

  2. Sayfa
  Mantarlar doğada yaygın (toprak, hava, su, çürümüş organik maddeler >200,000 türPatojen ~ 150 tür - kesin patojen - fırsatçı patojen (sayısı giderek artıyor) Mantar hastalığına “mikoz” denirMikoloji

  3. Sayfa
  HÜCRE YAPISIKapsül (sadece bazı mantarlarda)Hücre duvarı Hücre zarı Sitoplazma - çekirdek - çekirdek zarı - çekirdekçik - ER, mitokondri, golgi, vakuollerMantarlar, ökaryotik, gelişmiş hücre yapısına sahip

  4. Sayfa
  KapsülPolisakkarit yapıdaÖnemli virulans faktörü (antifagositik) Bazı mantarlar kapsüllü (Cry ptococcus neoformans)

  5. Sayfa
  Hücre duvarıMantarın kuru ağırlığının %90’ıKimyasal yapısı bakteri ve bitkilerdekinden farklı- %90 polisakkarit (kitin, mannan, β-glukan vb.), %10 protein ve glikoprotein- bakteride h. duvarının esas madde ise peptidoglikan (bakteri h. duvarına etkili antibiyotikler mantarlara etkisizdir)Bazı antifungaller mantar h. duvarına etki eder H. duvarı antijenik yapıdadırİşlevleri: Rijiditeyi sağlar, mantara şeklini verir, ozmotik şoklardan korur

  6. Sayfa
  Hücre zarıÇift tabakalı Fosfolipitler ve steroller (ergosterol) içerir (insandaki başlıca sterol kolesteroldür)İşlevleri: Madde alışverişi, kapsül ve h. duvarı sentezi Bazı antifungaller (amfoterisin B, azoller) sterol üzerinden etki eder

  7. Sayfa
  METABOLİZMAFotosentez yapmazlar (klorofilsiz) (bitki ve alglerden farkı)Heterotrof (karbonu organik ürünleri parçalayarak sağlar)Absorbsiyonla beslenirlerÇoğu aerobik, bazıları fakültatif anaerop (mayalar vb.)pH 6.0-6.8 Üreme için nemli ortam gerekli (sporlar kuruluğa dirençli)Optimal üreme 25-35 oC Bazıları termotoleran (Aspergillus fumigatus vb.)

  8. Sayfa
  MORFOLOJİMaya X KüfFunguslar MayalarKüfler (filamentöz mantarlar)Dimorfik mantarlar (termal dimorfizm)

  9. Sayfa
  Mayalar Tek hücreli mantarlarMikroskopi - Yuvarlak veya oval görünümlü (çap: 3-15 μm; boy: 2-50 μm) - Tomurcuklanarak ürerler (yavru hücreye “blastokonidyum” denir) - Psödohif (yalancı hif) yapıları oluştururlar (blastokonidyumlar ana hücreden ayrılmadan uzarlar)Makroskopi - macunsu görünümlü koloniler oluştururlar - kolonileri bakteri kolonilerine benzerChromAgar Candida SDA’da Candida kolonileri

  10. Sayfa
  Küfler Çok hücreli mantarlarFilamentöz (ipliksi) yapıdadırAna yapısı hiflerdirMikroskopi - hifler (dallanmış tübüler hücreler) (2-10 μm) hifler, septalı (gerçek) veya nadiren septalı (septasız) - hif şekli (raket, spiral, köksü vb.) tanımlamada önemli - miçel (hiflerin oluşturduğu örgü/yumak) vejetatif (kök yapı) ve aerial (havasal=reproductive) miçel - sporlar (aerial hiflerin üzerinde taşınır)Makroskopi - küf kolonileri (pamuksu, yünsü, kadifemsi yüzey) - koloni rengi (pigmentasyon) A- Septasız hif (psödohif)B- Septalı (gerçek) hif

  11. Sayfa
  Dimorfik mantarlar Bazı mantarlar “termal dimorfizm” gösterirÇevre koşullarına göre maya veya küf formunda bulunabilirler 37 oC’de ve in vivo şartlarda (insan vücudu)→ maya veya sferül formu Doğal ortam ve oda sıcaklığı (saprofitik dönem) → küf formu (bulaşıcı) Dimorfizm reversibl (saprofitik form ↔ parazitik form)Dimorfik mantarların tanımlanmasında her iki formun ve birbirine dönüşümünün gösterilmesi gerekir

  12. Sayfa
  Dimorfizim

  13. Sayfa


  14. Sayfa
  Hif pigmentasyonuPigmentli X Pigmentsiz Pigmentsiz veya hafif pigmentli) hif → Hiyalen hif - hyalohyphomycosis= hiyalen mantar enfeksiyonuPigmentli hif → Dematiaceous (esmer) hif - pigmentasyon h. duvarında melanin varlığına bağlı - Fontana-Masson boya (melanin boyası) esmer mantarlar → kahverengi/siyah hiyalen mantarlar → pembe/kırmızı - phaeohyphomycosis = esmer mantar enfeksiyonu

  15. Sayfa
  ÜREMEEşeysiz X Eşeyli Eşeysiz (aseksüel = imperfect = tam olmayan) üreme - Eşeysiz üreyen mantara “anamorf” denir - Bir ana hücreden tomurcuklanma ve bölünme (mitoz) ile - Oluşan aseksüel spor “konidyum” (blastokonidyum = blastospor)Eşeyli (seksüel = perfect) üreme - İki uyumlu mantarın (haploid) bir araya gelmesi (plazmogami), çekirdeklerin füzyonu (karyogami) ve bölünmesi (mayoz) ile - Eşeyli üreyen mantara “telemorf”, oluşan yapıya “spor” denir - Önemli eşeyli sporlar: Zigospor, askospor, bazidiyospor

  16. Sayfa
  Eşeysiz ÜremeMayalarTomurcuklanma (blastokonidya)Fission (Bölünme)KüflerTomurcuklanma (blastokonidya)Sporangium içinde sporangiosporDisartikülasyon/ konversiyon

  17. Sayfa
  Eşeysiz sporlar (konidiyalar ve sporanjiospor)Dış ortam koşullarına dirençlidir Mantarların doğada yayılmasını kolaylaştırırKoloniye rengini verirkonidyalardan mantar identifikasyonunda yararlanılır: - şekli, rengi, dizilimiEşeysiz spor çeşitleri: - Blastoconidia ve psödohif (Candida spp.) - Chlamydospor (Candida albicans) - Arthrospor (Coccidioides immitis) - Microconidia (Aspergillus spp.) - Macroconidia (Microsporum spp.) - Sporangiospor (Mucor spp.)Conidium çeşitleri

  18. Sayfa
  Önemli konidyalarArtrokonidia (artrospor)ChlamydosporeBlastospor (blastoconidia) ve psödohiflerSporangiospore

  19. Sayfa
  Eşeyli Üreme Elemanları (Sporlar)Zygospor: Büyük ve kalın çeperlidir Ascospor: Askus (ascus) denilen keselerde oluşur, her askusta 2-8 adet spor bulunurBasidiospor: Basidium denilen tokmak şeklindeki oluşumların uç kısımlarında, sterigmata adı verilen yapıların içinde bulunurlarBasidiumBasidiosporAscusAscosporZygospor

  20. Sayfa
  SINIFLANDIRMASınıflandırmada esas alınan kriterler: - Mikroskopik morfoloji (seksüel spor, hif septasyonu) - Makroskopik (koloni) morfoloji → küflerde çok önemli - Üreme şekli - Biyokimyasal özellikler → mayalarda önemli - Moleküler özellikler - Yaptıkları hastalıklar (klinik sınıflandırma)

  21. Sayfa
  NomenklatürBölüm (Division) : -mycotaSınıf (Class) : -mycetesTakım (Order) : -alesAile (Family) : -aceaeCins (Genus) : -Tür (Species) : -

  22. Sayfa
  NomenklatürBölüm (Division) : Zygomycota Sınıf (Class) : ZygomycetesTakım (Order) : Mucorales Aile (Family) : MucoraceaeCins (Genus) : RhizopusTür (Species) : R. oryzae

  23. Sayfa
  Taksonomik SınıflandırmaSeksüel sporların tipine göre (telemorfik mantarlar) - Chytridiomycota (insanlar için patojenik herhangi bir tür içermez) - Ascomycota - Basidiomycota - Zygomycota Eşeyli üremenin gösterilemediği mantarlar - Fungi imperfecti (Deuteromycetes) (yapay sınıflama)

  24. Sayfa
  AscomycotaEşeyli ve eşeysiz şekilde üreyebilirler - Eşeysiz spor: Konidyum - Eşeyli spor: AskosporTıbbi önemi olan seksüel mantarların çoğu bu bölümde - Aspergillus spp. - Histoplasma capsulatum - Penicillium spp.

  25. Sayfa
  BasidiomycotaEşeyli üreme gösterirler Eşeyli spor → basidiospor Clamp bağlantıların (connection) varlığı tanımlamada ipucuÖrnekler: - Cryptococcus neoformans - Malassezia spp. - Trichosporon spp. - mantarlar (mushroom)

  26. Sayfa
  ZygomycotaEşeyli ve eşeysiz üreme gösterirler - Eşeysiz spor: Sporangiospor - Eşeyli spor: Zigospor Hifleri septasız (nadir septalı) ve kalın Toprakta bulunur ve hızlı ürerlerÖrnekler: - Mucor spp. - Rhizopus spp. - Absidia spp.Zygomycetes sınıfı

  27. Sayfa
  Fungi imperfecti (Deuteromycetes)Önemli özellikleri: - eşeyli üreme formlarının gösterilememiş (anamorfik) - tipik konidyumlar - bölmeli/bölmesiz hifler Tıbbi önemi olan mikoz etkenlerinin çoğunu içerir Örnekler: - Candida spp. - Sporothrix schenckii Yapay bir sınıflandırma

  28. Sayfa
  Klinik SınıflamaYüzeyel Mikozlar (pityriasis versicolor, tinea nigra, piedra)Kutanöz Mikozlar (dermatofitozlar) Subkütanöz Mikozlar (sporotrikoz, feohifomikoz, miçetoma) Sistemik/Endemik Mikozlar (klasik dimorfik mantar enf. )Fırsatçı Mikozlar (kandidoz, aspergilloz, kriptokokkoz, zigomikoz)

  29. Sayfa
  Pratik sınıflandırma • Mayalar (Candida, Cryptococcus vb.) • Filamentöz mantarlar - Küfler (Aspergillus, Penicillium, Zygomycetes, Fusarium vb.) - Dermatofitler (Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum) • Dimorfik mantarlar - Coccidioides immitis - Histoplasma capsulatum - Blastomyces dermatitidis - Paracoccidioides brasiliensis - Sporothrix schenckii - Penicillium marneffeiKlasik dimorfik mantarlar

Mantar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Mantar Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Mantar Nedir?
  Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
  Cümle 1: Sarhoşun salıncak üzerindeki bu maskaralıklarını kahkahalarla seyrediyorlardı. - O. C. Kaygılı


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Mantarın yapısı
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin